Wedgar

Det finns wedgar med loft mellan 44 och 65 grader. Wedgar med mer loft ger högre och kortare bollbana.

En sandwedge har mycket bounce, mellan 10 till 16 grader. Det gör att sand wedgar lätt glider genom sanden.

Här hittar du wedgar från 110 kr och uppåt.